PANDORA A RECYKLACE

Nová nezávislá environmentální studie provedená pro šperkařskou společnost PANDORA ukazuje,
že dopad na přírodu je možné při použití recyklovaného zlata a stříbra místo nově vytěžených kovů redukovat na méně než 5 procent. Pokud jde o kubickou zirkonii nebo syntetické kameny, jsou výhody pro životní prostředí ve srovnání s těženými diamanty ještě vyšší.

Tyto výsledky jsou pro značku PANDORA, která již po léta dává přednost syntetickým kamenům a recyklovaným drahým kovům, povzbudivé.

Věděli jste, že více než 90 % stříbra a přes 80 % zlata zpracovávaných ve výrobních zařízeních společnosti PANDORA pochází z recyklovaných zdrojů a většina z 2,7 miliard kamenů, které PANDORA použil do šperků v loňském roce, byly kubické zirkonie nebo jiné syntetické kameny? Nízký podíl stříbra a zlata, které nepochází z recyklovaných zdrojů, dodávají odpovědné zpracovatelské firmy – přičemž všechny jsou pod přísnou kontrolou třetích stran.

Naše nové výrobní zařízení získalo certifikaci LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Věnovali jsme velkou pozornost životnímu prostředí, například jsme zvolili často recyklované stavební materiály s nízkým environmentálním dopadem a recyklovali jsme i většinu stavebního odpadu. Po uvedení do provozu bude mít zařízení díky vysoce účinnému systému pro recyklaci vody kromě jiného i minimální spotřebu vody a energie,“ říká Claus Teilmann Petersen.

Studie, kterou uskutečnila konzultační firma Trucost, jež se věnuje tématu udržitelnosti, se snažila kvantifikovat a ocenit dopady používání různých materiálů. Studie počítá finanční náklady související s poškozením životního prostředí a důsledky pro společnost (jako jsou výdaje na zdravotní péči související se znečištěním) v souvislosti s použitím různých materiálů a způsobů zpracování. Studie odhalila, že použití recyklovaných drahých kovů a syntetických kamenů oproti využití nově vytěžených surovin významně snižuje environmentální náklady díky menšímu poškození životního prostředí.

 

PANDORA-VAL17_ANA_LOVESTRUCK_04_cropped

Zdroj: 1, 2

 

prev
next