PLASTIC IS DEAD

Plastic is dead. – Redesign módního průmysl začíná bio-materiály.

Každý rok se akumuluje v moři 12 miliónů tun plastu. Americká nezisková organizace Parsley for the Oceans vidí řešení ve výrobě látek, které snižují spotřebu plastu, tzn. bio-materiály. Parsleyho strategie obsahuje tři kroky “A.I.R. (avoid, intercept and redesign)”.

Parsley má za sebou několik úspěšných spoluprací, jejíž exemplárním příkladem jsou Adidas tenisky vyrobené z tkaniny recyklované z plastů naplavených z moře.

Americká společnost Bolt threads vyrábí bio-hedvábí replikací techniky tkaní pavučin.

Rozvoj technologií výroby bio-materiálů staví módu a design do pozice hlavního aktéra ve snižování spotřeby plastů a zavedení využití bio-materiálů v co nejširším měřítku. Parsley shrnuje ve třech krocích strategii A.I.R., díky kterým můžeme plasty vypudit ze svého života či udělat alespoň první krok ke snížení jejich spotřeby.

“A jako avoid.” > Vyhýbej se.

A1 – Vyhýbej se plastům nebo substituj alternativními materiály.

A2 – Vyhýbej se “virgin” plastům a prodlužuj život plastu, znovu použitím.

A3 – Inspiruj a šiř myšlenku “avoid plastic”.


“I jako intercept,” > Zapoj se.

I1 – Recykluj plasty a dodržuj pravidlo “closed loop”.

I2 – Motivuj a inspiruj druhé, aby recyklovali plasty.

I3 – Motivuj druhé aby se starali o své okolí.

“R jako redesign.” > Změň přístup.

R1 – Zvaž smysl a motivaci k použití každé věci, která tě obklopuje.

R2 – Usiluj o výrobu produktů, které mají dlouhou životnost.

R3 – Podporuj výrobu a výzkum nových technologií na výrobu materiálů.

R4 – Hledej nové metody, které nejsou závislé na plastech.

R5 – Angažuj se v aktivitách, které mění tvé okolí k lepšímu.

R6 – Angažuj se v aktivitách, které podporují recyklaci a prodloužení života plastu.

Autor: Eva Cao Thi

Zdroj: foto1, foto2, foto3, foto4

prev
next